In juni 2007 accordeerde de algemene ledenvergadering van de NVOG de Richtlijn Serotiniteit. Deze richtlijn geeft ruimte voor electieve inleiding van de baring in de 42e week van de zwangerschap. Een van de kernaanbevelingen luidt: “Als bij een zwangerschapsduur tussen de 41 en 42 weken de ouders verzoeken om inleiden van de baring zonder dat risicofactoren aanwezig lijken, kan de zwangerschap worden beëindigd door inleiden van de baring na voorlichting over inleiding. Dit leidt niet tot meer kunstverlossingen en mogelijk tot minder sectio’s.” Wij onderzochten met LVRinsight wat de Nederlandse praktijk is met betrekking tot interventies aan het begin van de baring in de 42e zwangerschapsweek.