Jaarlijks zouden 550 baby’s onnodig sterven omdat risicofactoren niet tijdig worden opgespoord in het Nederlandse verloskundige systeem. Dit stellen Bonsel en Steegers in een artikel in de Volkskrant van zaterdag 3 juli. Zij baseren zich op hun ‘Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte’ die niet gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift maar alleen in een rapport. Het is voor ons soms onduidelijk waar de onderzoekers zich baseren op feiten en waar zij
hun eigen mening ventileren. Een aantal zaken vallen onmiddellijk op in het artikel. Zo zouden in Vlaanderen 550 minder baby’s overlijden. Hierbij wordt niet vermeld dat in België alleen kinderen boven 500 gram worden meegeteld.
In Nederland zijn in 2007 369 kinderen overleden met een geboortegewicht onder de 500 gram. Als alleen sterftes van kinderen boven de 500 gram worden vergeleken is het verschil tussen Nederland en België dus aanzienlijk minder dan
wordt gesuggereerd.