Prenatale screening naar aangeboren afwijkingen van de foetus wordt in veel landen standaard aangeboden aan zwangere vrouwen, maar in Nederland niet. Voor deze studie werd vergunning verleend om prenatale screening aan te bieden aan de deelnemers van het onderzoek.

De studie had tot doel om het percentage zwangeren dat al dan niet prenatale screening liet doen en de redenen hiervoor, te onderzoeken. Iets minder dan de helft van de deelnemers liet prenatale screening doen. Vrouwen die hoger opgeleid waren en vrouwen die actief religieus zijn, lieten significant minder vaak prenatale screening doen. De belangrijkste reden om de test te laten doen was ‘kennis/nieuwsgierigheid’. De belangrijkste redenen om de test niet te laten doen waren ‘ongunstige eigenschappen van de screeningtest’ en
‘angst/onzekerheid’.

Dit is een verkorte versie van het artikel “Accepting or declining the offer of prenatal screening for congenital defects: test uptake and women’s reasons” dat is gepubliceerd in Prenatal Diagnosis (2005;25:84-90).

Dit artikel stond eerder in Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie, vol. 118, september 2005,
pag. 148-152