Wereldwijd neemt door toename van obesitas en diabetes mellitus type 2 ook zwangerschapsdiabetes toe. Vanwege lagere kosten en meer gebruiksgemak wordt buiten de zwangerschap in plaats van insuline vaker orale antidiabetische therapie gegeven, maar de meeste typen zijn niet voor zwangerschap geregistreerd.

Deze Cochrane review evalueert het effect van verschillende typen orale antidiabetica bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes op zwangerschapsuitkomsten. Van de elf geïncludeerde studies onder 1.487 vrouwen met zwangerschapsdiabetes worden acht studies opgenomen in een meta-analyse. De onderzoekers beoordelen het bewijsniveau gemiddeld tot zeer laag wegens methodologische beperkingen.

In vergelijking met placebo of standaardzorg hebben orale antidiabetica geen significant effect op het optreden van zwangerschapshypertensie, inleiding van de baring, keizersnede, perineumschade en macrosomie.

In de vergelijking met glibenclamide heeft metformine geen significant effect op optreden van zwangerschapshypertensie, inleiding van de baring, keizersnede, perineumschade of macrosomie . Metformine lijkt tot minder neonatale sterfte en morbiditeit te leiden (RR: 0.54; 0.31 – 0.94), maar er is geen significant verschil in neonatale hypoglykemie of perinatale sterfte.

In de vergelijking met glibenclamide heeft acarbose geen significant effect op keizersnede, macrosomie of neonatale hypoglykemie. Vergelijking tussen deze twee typen medicatie vond plaats in slechts één studie, waarin geen perinatale sterfte optrad.

De auteurs concluderen dat door de beperkte kwaliteit van de studies vervolgonderzoek nodig is om te beoordelen of er verschillen zijn in de veiligheid en effectiviteit van de diverse typen orale antidiabetische therapie.