Meer zorg door verloskundigen is een prioriteit van mondiale gezondheidszorgorganisaties. Onderzoekers wilden lage- en middeninkomenslanden ondersteunen bij besluiten over investeringen in de gezondheidszorg. Daarom modelleerden zij de mogelijke effecten van zorg door bekwame verloskundigen op maternale- en neonatale sterfte en doodgeboorten. Zij bouwden hiermee voort op de Lancet Midwifery Series.

De onderzoekers maakten schattingen van het aantal sterfgevallen dat tegen 2035 wordt voorkomen bij ruimere borging van interventies door verloskundigen. Ze deden dat voor 88 landen waar de overgrote meerderheid van maternale- en neonatale sterfgevallen en doodgeboorten plaatsvindt. Voorbeelden van de interventies tijdens preconceptie, zwangerschap, geboorte en postpartum zijn bevordering van anticonceptie, foliumzuur-gebruik, hygiëne, en borstvoeding.

De bijlage van het artikel bevat alle meegenomen interventies. De onderzoekers berekenden de effecten van verruiming van de borging van de interventies (10% elke 5 jaar en 25% elke 5 jaar), verruiming tot 95% en vermindering van de borging (2% elke 5 jaar). Zij verdeelden de landen in drie groepen: A) minst ontwikkelde landen, B) laag tot gemiddeld ontwikkelde landen en C) gemiddeld tot meer ontwikkelde landen. Onder C vallen bijvoorbeeld Marokko, China, Suriname.

Verruiming van de borging van interventies door de verloskundigen met 10% elke 5 jaar vermindert naar schatting in 2035 22% van de maternale sterfte, 23% van de neonatale sterfte en 14% van de doodgeboorten en leidt tot 1,3 miljoen minder sterfgevallen. Verruiming met 25% elke 5 jaar vermindert in 2035 41% van de maternale sterfte, 39% van de neonatale sterfte en 26% van de doodgeboorten en leidt tot 2,2 miljoen minder sterfgevallen. Borging van 95% vermindert in 2035 67% van de maternale sterfte, 64% van de neonatale sterfte en 65% van de doodgeboorten en leidt tot 4,3 miljoen minder sterfgevallen. De grootste winst is te halen in groep B.

De conclusie is dat ruimere borging van de zorg door bekwame verloskundigen de maternale- en neonatale sterfte en doodgeboorten in laag- en middeninkomenslanden sterk kan verminderen. Er zijn meer verloskundigen nodig met de door de International Confederation of Midwives aanbevolen competenties die kunnen werken in multidisciplinaire teams en stimulerende omgevingen.