Eind jaren 70 werd in een aantal berichten in de pers de aandacht gevestigd op de mogelijke schadelijke effecten op een zwangerschap door het werken aan een beeldscherm. Aanleiding hiervoor was het voorkomen van kleine “clusters met ongunstige zwangerschapsuitkomsten” in Noord-Amerika en Canada. Deze clusters waren groepen zwangere vrouwen die met beeldschermen werkten en bij wie een ongewoon hoog aantal miskramen en baby’s met aangeboren afwijkingen werd gezien. Naar aanleiding hiervan zijn vele epidemiologische onderzoeken en dierexperimenten uitgevoerd in Noord-Amerika en Europa.