Samenvatting
Zwangeren hebben een hoger risico om te vallen. Een stomp buiktrauma in de zwangerschap kent (ernstige) maternale en foetale complicaties, ook bij milde trauma’s. Verschillende anatomische, fysiologische en hormonale veranderingen in de zwangerschap dragen hier aan bij. In dit artikel wordt een casus beschreven van een derde trimester zwangere die is gevallen tijdens het uitlaten van haar hondje. Zij viel daarbij op haar buik en werd per ambulance naar ons ziekenhuis vervoerd. Er was er sprake van een intra-uteriene vruchtdood ten gevolge van een abruptio placentae en een actieve intra-abdominale bloeding. Deze leerzame casus laat de valkuilen zien van het (lichamelijk) onderzoek bij zwangere vrouwen na een trauma. Daarnaast wordt een review gegeven van de literatuur.