De internationale prevalentie van zelf-gerapporteerde fecale incontinentie varieert tussen 2-25%, maar werkelijke cijfers zijn onbekend en er wordt verondersteld dat schaamtegevoelens bijdragen aan onderrapportage. Er heerst een veronderstelling dat sectio caesarea zou beschermen tegen bekkenboden problematiek zoals fecale incontinentie. Wetenschappelijk bewijs om deze opvatting te onderbouwen is echter matig en tegenstrijdig.

In dit Zweedse onderzoek werd het risico van fecale incontinentie van vrouwen bevallen per sectio vergeleken met het risico van vrouwen die vaginaal bevallen waren en met een controlegroep van (nulliparae) vrouwen en mannen, gematcht op leeftijd. Tevens keken zij naar de risico factoren voor fecale incontinentie geassocieerd met sectio caesarea en met een vaginale baring.

Meerlingzwangerschappen, vrouwen die zowel per sectio als vaginaal bevallen waren en grande multi (³4 bevallingen) werden geëxludeerd voor analyse. Gekoppelde gegevens uit de Zweedse geboorteregistratie (1973-2015) en het Zweedse patiënten register (2001-2015) fungeerden als dataset. Fecale incontinentie was geclassificeerd als ongewilde feces en/ of flatus incontinentie.

De steekproef bevatte 3.755.110 personen waarvan 1.400.935 vrouwen vaginaal bevallen waren als enige modus partus en 185.219 per sectio. Er waren significante (p < 0.0001) verschillen in karakteristieken tussen de vrouwen die of alleen vaginaal bevallen waren en alleen per sectio.

Van de vaginaal bevallen vrouwen hadden 5171 (0.37%) vrouwen last van fecale incontinentie en in de sectio groep waren dit 416 (0.22%) vrouwen. Vrouwen hadden significant meer risico op fecale incontinentie wanneer zij vaginaal bevallen waren dan per sectio (OR 1.65 [95% CI 1.49–1.82] p <0.0001). Vergeleken met nulliparae hadden bevallen vrouwen significant meer risico op fecale incontinentie (OR 2.05 [95% CI 1.92–2.19] p <0.0001) evenals in vergelijking met mannen (OR 1.89 [95% CI 1.75–2.05] p <0.0001).

De grootste risico factoren voor fecale incontinentie na een vaginale baring waren hoge maternale leeftijd (> 30 jaar), hoog geboortegewicht kind en een instrumentele bevalling. De enige risico factor voor fecale incontinentie na sectio was hoge maternale leeftijd.

De auteurs concluderen dat het risico voor fecale incontinentie verhoogd wordt door het krijgen van een kind. Zij adviseren dat vrouwen met risico factoren postpartum opgevolgd zouden moeten worden om vroegtijdig behandeling in te kunnen zetten.