Over Kennispoort

Kennispoort Verloskunde richt zich speciaal op de circa 4.000 personen, die in Nederland professioneel zorg verlenen bij zwangerschap en geboorte. De meerderheid van de geregistreerde gebruikers zijn actief als  zoals verloskundige (in opleiding), gynaecoloog (in opleiding), verpleegkundige, kraamverzorgende, verloskundig actieve huisartsen, kinderarts, of als docent danwel als onderzoeker aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Het doel van de digitale kennispoort is:

  • het samenbrengen en ter beschikking stellen van actuele en relevante vakspecifieke kennis en informatie betreffende het verloskundige onderzoek;
  • het stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen de diverse kennisinstellingen, die actief zijn op het gebied van verloskundig onderzoek;
  • het bevorderen van de dialoog tussen het wetenschappelijke veld en het praktijkveld, om gezamenlijke kennishiaten te onderkennen en aan te pakken.

Wat staat er op de website van Kennispoort Verloskunde?

  • onderzoeksresultaten
  • nieuws
  • achtergronden
  • informatie over cursussen, congressen

Daarnaast heeft Kennispoort Verloskunde een nieuwsservice die tweemaal per week een bericht verstuurd over recente onderzoeksresultaten, de online Jaarindex met een overzicht van al het lopende verloskundig onderzoek in Nederland en organiseert het platform het landelijke Kennispoort-congres (volgende editie januari 2020).

De ontwikkeling van Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV).