Over Kennispoort

Kennispoort Verloskunde richt zich speciaal op de circa 4.250 personen, die in Nederland professioneel zorg verlenen bij zwangerschap en geboorte. De meerderheid van de geregistreerde gebruikers zijn actief als verloskundige (in opleiding), gynaecoloog (in opleiding), verpleegkundige, kraamverzorgende, verloskundig actieve huisartsen, kinderarts, of als docent danwel als onderzoeker aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Het doel van kennispoort is:

  • het samenbrengen en ter beschikking stellen van actuele en relevante vakspecifieke kennis en informatie betreffende het verloskundige onderzoek;
  • het stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen de diverse kennisinstellingen, die actief zijn op het gebied van verloskundig onderzoek;
  • het bevorderen van de dialoog tussen het wetenschappelijke veld en het praktijkveld, om gezamenlijke kennishiaten te onderkennen en aan te pakken.

Wat staat er op de website van Kennispoort Verloskunde?

  • onderzoeksresultaten
  • nieuws
  • achtergronden

Kennispoort Verloskunde heeft een nieuwsservice die eenmaal per week een email verstuurd naar de geregistreerde gebruikers over recente onderzoeksresultaten waarvoor men zich zonder kosten kan aanmelden.

Daarnaast organiseert Kennispoort een reeks van webinars over actuele onderwerpen naar aanleiding van Nederlands verloskundig onderzoek. Ook organiseert het platform het landelijke Kennispoort-congres (laatste live-editie was op 7 februari 2020).

Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) om zo de wetenschappelijke kennis weer terug te brengen naar de praktijk (kennisvalorisatie).