The Place To Be

Women's birth place preferences in the Netherlands

Op vrijdag 18 mei verdedigt Tamar van Haaren – ten Haken in Maastricht haar proefschrift: The Place To Be. Women’s birth preferences in the Netherlands.

U kunt vandaag haar proefschrift al downloaden op onze site.

Selectie stellingen behorende bij het proefschrift:

  • Vrouwen met een voorkeur voor een thuisbevalling beschrijven het als zich veilig voelen, vrouwen met een voorkeur voor een ziekenhuisbevalling beschrijven het als veilig zijn.
  • Verschillen in uitkomsten van zwangerschap en geboorte zijn niet alleen toe te schrijven aan de plaats van de bevalling of de zorgprofessional; de voorkeuren, attitudes en opvattingen van vrouwen zelf spelen ook een belangrijke rol.
  • Het doet meer recht aan de complexiteit van de keuze wanneer de keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling gezien wordt als een continuüm en niet als een simpele dichotomie.
  • In goede geboortezorg krijgt een vrouw de ruimte om haar ideeën en opvattingen wat betreft haar keuze voor de plaats van bevalling te verkennen en te bespreken.

 

 

Datum publicatie

18/05/2018

Promotor(s)

prof.dr.J.G.Nijhuis, prof.dr.R.G. de Vries

Copromotor(s)

dr. M.J.C.Hendrix, dr M.J.Nieuwenhuijze