Om deze lange termijn effecten te onderzoeken, hebben we een vervolgonderzoekuitgevoerd onder de kinderen van de moeders met type 1 diabetes die aan het eerderelandelijke onderzoek hebben meegedaan.