Op maandag 16 januari verdedigt verloskundige Bernice Engeltjes bij de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift met de titel: Obstetric Telephone Triage. Zij heeft samen met de praktijk de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) ontwikkeld.

Grote verschillen in afhandeling telefonische spoedgesprekken

Op een gemiddelde verloskunde afdeling in Nederland komen doorlopend spoedpatiënten binnen nadat de zwangere zichzelf telefonisch heeft aangemeld. In de praktijk bleken er grote verschillen te zijn in de afhandeling van deze telefonische gesprekken. Elke verpleegkundige of doktersassistente beoordeelde op basis van kennis, ervaring én de zorgcapaciteit hoe snel de patiënte moest worden gezien door een medisch professional. Dit gebeurde niet altijd op basis van medische noodzaak. Mensen met ernstige klachten hebben achteraf mogelijk te lang moeten wachten, en mensen zonder ernstige klachten werden wellicht met spoed geholpen.

Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

Bernice Engeltjes heeft daarom samen met de praktijk de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) ontwikkeld. Haar proefschrift gaat over dit onderwerp. De triagewijzer bestaat uit vijf ingangsklachten en binnen elke ingangsklacht vijf urgentiecategorieën. Voor het gebruik van de triagewijzer zijn hulpvragen, definities, classificaties, zelfzorgadviezen en een gespreksmodel ontworpen. Dit alles is gebundeld in een uitgebreide richtlijn die zorgt voor een uniforme beoordeling van de ernst en de urgentie van de hulpvraag.

Zorggelijkheid

Dit brengt zorggelijkheid in de dagelijkse praktijk van de verloskunde, en het draagt bij aan efficiëntie en veiligheid van zorg voor de patiënte. Door de integratie van de NTV in het elektronisch patiëntendossier is er een betere registratie. Op deze manier is de zorg inzichtelijk en objectiveerbaar voor patiënt(en), zorgprofessional(s) en management.

Gebruikt in helft Nederlandse ziekenhuizen

Inmiddels wordt deze triagewijzer dagelijks gebruikt door zorgprofessionals in de helft van de Nederlandse ziekenhuizen. Door het gebruik krijgt elke patiënt gelijkwaardige zorg en wordt de professional ondersteund in het uniform beoordelen van de klachten.

De verdediging vindt plaats om 15.45 uur in het Auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam en is ook te volgen via een livestream. Over het onderzoek van Bernice Engeltjes is eerder een artikel verschenen in het NTOG.