Sinds een paar honderd jaar bevallen de meeste vrouwen in westerse landen in rugligging. Als vrouwen zelf kunnen kiezen, gebruiken ze vaak ook andere houdingen. Maar de rugligging is gemakkelijker voor hulpverleners. Wat zijn de voor- en nadelen van deze houding?

Dit proefschrift laat zien dat bevallingen in rugligging iets vaker eindigen in een keizersnee of vacuumbevalling vergeleken met andere houdingen. Ook zetten hulpverleners vaker een episiotomie. Daar staat tegenover dat een vrouw in rugligging minder vaak spontaan ruptureert. Vrouwen met perineumletsel verliezen iets meer bloed als ze zittend bevallen, doordat hierbij meer oedeem optreedt. Om dit te voorkomen zou regelmatig van houding gewisseld kunnen worden tijdens het persen.

Vrouwen verschillen in welke baringshoudingen ze prettig vinden. Wel willen ze graag invloed hebben op de keuze van houdingen. Oudere en hoog opgeleide vrouwen lijken meer keuze te hebben want ze persen minder vaak in rugligging dan anderen.
Alle vrouwen zouden een geïnformeerde keuze moeten krijgen in baringshoudingen. Om die keuze te kunnen maken hebben zij informatie nodig over welke keuzemogelijkheden er zijn en over de voor- en nadelen van de verschillende houdingen. Een verloskundige kan een vrouw helpen om de houdingen te vinden die het beste bij haar passen.