Op vrijdag 2 december verdedigt huisarts in opleiding Minke van Minde bij de Erasmus Universiteit Rotterdam haar proefschrift met de titel: Building bridges between perinatal and preventive child healthcare.
Geografisch gerelateerde gezondheidsverschillen en ongelijkheden zijn van groot maatschappelijk belang, vooral als het gaat om perinatale gezondheid en kinderwelzijn. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland heeft een unieke kans om kwetsbare gezinnen te signaleren en op te volgen.

Postnatale risicosignalering

Het doel van dit proefschrift was:
  • het ontwikkelen, implementeren en analyseren van de effectiviteit van een postnatale risicosignalering in de JGZ;
  • het bestuderen van de overdracht van verloskundige- en kraamzorg naar de JGZ;
  • het verminderen van groei- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen, met name in gezinnen met een lage sociaaleconomische status.
De verdediging vindt plaats om 10.30 uur in de Senaatszaal, complex Woudestein, Erasmus Universiteit in Rotterdam en is ook te volgen via een livestream.