Het was al bekend dat vrouwen die tijdens een zwangerschap een hoge bloeddruk hadden of een zwangerschapsvergiftiging kregen, later meer risico lopen op hart- en vaatziekten. Waarom dit ontstond was niet bekend. Ook was niet bekend op welke termijn deze vrouwen hart- en vaatziekten gingen ontwikkelen. José Drost, cardioloog in opleiding bij Isala, heeft hier onderzoek naar gedaan en meteen bekeken wat je kunt bereiken met vroegtijdige screening. Drost: ‘Ik adviseer om deze vrouwen een leefstijladvies mee te geven na de bevalling en ze regelmatig bij de huisarts te laten screenen op hoge bloeddruk. Mijn onderzoek toont aan dat een jaarlijkse screening al kosteneffectief is. Hoe eerder je dingen ontdekt, des te beter is het te behandelen.’

Risicofactoren

Voor het onderzoek is gesproken met vrouwen die tien jaar geleden zwanger waren. Tijdens de zwangerschap hadden deze vrouwen last van hoge bloeddruk en/of zwangerschapsvergiftiging. Drost: ‘Wat blijkt, zeker de vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hadden gehad, waren zwaarder en hadden vaak weer een te hoge bloeddruk. Meestal wisten zij dat zelf niet eens. Bovendien zagen wij dat deze groep vaker schade heeft aan de vaatwanden, eveneens een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het vermoeden is dat die schade ontstaat door de zwangerschapsvergiftiging, maar dat weten wij niet zeker. Wij hebben deze vrouwen namelijk niet tijdens of vlak na hun zwangerschap kunnen onderzoeken. Het zou goed zijn om dat wel te gaan doen.’

Regelmatig screenen

Het onderzoek van Drost leidt dus tot bewustwording dat deze groep vrouwen echt een hoger risico loopt. Ook onderzocht Drost of het zinvol is om vrouwen na zwangerschapsvergiftiging jaarlijks te screenen op hoge bloeddruk. Haar modelanalyse laat zien dat dit kosteneffectief zou kunnen zijn in het voorkomen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Drost: ‘In mijn proefschrift toon ik aan dat een jaarlijkse screening al kosteneffectief is. Hoe eerder je dingen ontdekt, des te beter is het te behandelen.’

Bron: Isala