Om epidemiologische risicofactoren voor Chlamydia trachomatis (CT) infecties te vinden en ter preventie van tubapathologie hebben wij twee prospectieve-cohort studies verricht. De resultaten worden in dit proefschrift gepresenteerd. De eerste studie werd beschreven tussen 2002 en 2004, en maakte gebruik van een goed gede?nieerd cohort van patiënten die de polikliniek Obstetrie en Gynaecologie (O&G) bezochten in het centrum van Den Haag, en beschrijft de epidemiologische gegevens van patiënten met een CT infectie.

In dezelfde populatie hebben we twee serologische tests voor het aantonen van CT antistoffen vergeleken, en hebben we de karakteristieken van een nieuw ontwikkelde test voor het aantonen van heat shock protein 60 (HSP60) antistoffen geëvalueerd en hun rol in het voorspellen van tubapathologie. In 2007 zijn we een tweede sequentiële studie gestart op dezelfde polikliniek Obstetrie en Gynaecologie en tevens op de dichtbij gelegen regionale GGD (SOA polikliniek), om zo de doelstellingen van onze studie af te ronden.