Disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) worden toegepast bij reumatische aandoeningen en dit zijn vaak jonge vrouwen. Kennis over de veiligheid van DMARDs bij gebruik tijdens de zwangerschap is zeer beperkt. Dit blijkt uit literatuur onderzoek dat we deden. Sulfasalazine lijkt veilig gebruikt te kunnen worden, het gebruik van methotrexate en leflunomide kan schadelijk zijn voor de baby en wordt ontraden. Voor azathioprine en hydroxychloroquine geldt dat een afweging gemaakt moeten worden tussen de voor en nadelen. Reumatologen erkennen dat het bewijs voor de veiligheid van DMARDs in de zwangerschap schaars is, desondanks kunnen ze goed uit de voeten met de bestaande informatie. Onderzoek naar DMARD gebruik vlak voor en tijdens zwangerschap met behulp geneesmiddel informatie uit de IADB.nl (Nederland) en de GPRD (UK), laat zien dat het gebruik van DMARDs rond de zwangerschap volgens (inter)nationale richtlijnen gebeurt. Er is echter geen patroon in het gebruik te herkennen, soms wordt er gestopt voor de zwangerschap, door andere vrouwen wordt juist doorgebruikt. Een epidemiologische studie met gegevens van de GRPD liet zien dat er geen associatie was tussen DMARDs en aangeboren afwijkingen. We vonden wel een associatie tussen azathioprine gebruik in het tweede trimester en vroeggeboorte. Dit is een signaal dat in andere onderzoeken eerst bevestigd moet worden. Via enquêtes bleek dat vrouwen met een reumatische aandoening veel vragen hebben over DMARD gebruik en zwangerschap. Maar ze gaven ook aan dat de vragen, die ze vooral voorlegden aan de reumatoloog of opzochten op het internet, meestal naar bevrediging werden beantwoord.