Het proefschrift van haptotherapeut Gert Klabbers bevat de resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het effect van haptotherapie bij ernstige bevallingsangst, een review over bevallingangst, een studie naar de correlatie tussen bevallingsangst en moeder-kind hechting en een studie naar het effect van haptotherapie op moeder-kind hechting.

De belangrijkste onderzoeksvraag van dit proefschrift was: Wat is het effect van haptotherapie op bevallingangst bij zwangeren met bovenmatige angst voor de bevalling, in vergelijk met psycho-educatie via Internet en care as usual? De conclusie luidt dat haptoptherapie een veelbelovende therapie is voor vrouwen met ernstige angst voor de bevalling.

Haptotherapie verbeterde diverse aspecten van het welzijn van de moeder. Er waren in de haptotherapie groep na de interventie minder symptomen van stress en depressiviteit tijdens de zwangerschap en na de interventie waren er in de haptotherapie groep minder posttraumatische stress symptomen na de bevalling. Haptotherapie heeft ook een positief effect op de moeder-kind hechting.

Er werden geen effecten waargenomen op somatisatie en medische interventies. Dat laatste is verrassend omdat diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bevallingsangst het risico op medische interventies doet toenemen en dan zou je mogen verwachten dat bij vermindering van bevallingsangst, het aantal medische interventies zou afnemen, maar dat kon met dit onderzoek niet worden aangetoond. Klabbers concludeert dat andere factoren tijdens de bevalling blijkbaar een grotere rol spelen.

Gert Klabbers promoveerde op 5 september jongstleden aan de Tilburg University.

Promotoren

Prof. dr. A. J. J. M. Vingerhoets

Prof. dr. K. Wijma

Copromotor

Dr. K. M. Paarlberg