De perinatale en zuigelingensterfte is in de belangrijkste allochtone bevolkingsgroepen (Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen) hoger dan onder de ‘autochtone’ Nederlandse bevolking. Eerder onderzoek suggereert dat de verhoogde perinatale sterfte in de ‘zwarte’ en hindoestaanse bevolkingsgroepen voor een groot deel wordt verklaard door een verhoogd risico op laag geboortegewicht en/of vroeggeboorte. Deze voorgaande onderzoeken waren echter niet in staat voldoende onderscheid te maken tussen de verschillende etnische bevolkingsgroepen en hielden geen rekening met
enkele belangrijke risicofactoren voor perinatale en zuigelingensterfte, zoals maternale lengte, roken van de moeder, consanguiniteit en een op individueel niveau gemeten maat voor sociaal-economische status. De voorgaande studies waren ook niet in staat om de grootte van de etnische verschillen in  geboortegewicht en zwangerschapsduur te bestuderen. Tenslotte onderzochten voorgaande studies niet de risicofactoren van laag geboortegewicht en vroeggeboorte in specifieke bevolkingsgroepen en waren daardoor niet in staat risicofactoren te identificeren die in aanmerking komen voor de ontwikkeling van preventie strategieën.
Doel van de onderzoeken in dit proefschrift is een bijdrage te leveren aan het  verbeteren van de kennis van etnische verschillen in perinatale en zuigelingensterfte. Etnische verschillen in zuigelingensterfte worden gezien als onderdeel van etnische verschillen in foetale groei, geboortegewicht en zwangerschapsduur en/of te worden veroorzaakt door specifieke risicofactoren van foetale groei, geboortegewicht en zwangerschapsduur.
In dit proefschrift hadden we de volgende onderzoeksvragen:
1) Wat is de grootte van de etnische verschillen in totale en oorzaak-specifieke zuigelingensterfte?
2) Wat is de grootte van de etnische verschillen in foetale groei, geboortegewicht en zwangerschapsduur?
3) Wat is de rol van specifieke risicofactoren in de verklaring van de etnische verschillen in foetale groei, geboortegewicht en zwangerschapsduur?