Vrouwen die voor het eerst een postpartumpsychose hebben gehad, moeten na de volgende geboorte meteen beginnen met lithium. Vrouwen met een bipolaire stoornis wordt aangeraden om tijdens de zwangerschap hun medicatie te (blijven) gebruiken. Dat concludeert Veerle Bergink die 31 oktober cum Laude promoveerde op haar proefschrift over de oorzaken en behandeling van kraambedpsychose. Haar promotieonderzoek vormt het eerste deel van de grotere OPPER-studie (Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose Erasmuc MC Rotterdam).

Helemaal nieuw was dat de onderzoekers een groep van 51 vrouwen met postpartum psychose onderzochten, die een blanco psychiatrische voorgeschiedenis hadden. Primipariteit bleek de belangrijkste herkenbare risicofactor voor het krijgen van postpartum psychose. Verder bleek dat de klachten bij vrouwen met een eerste postpartum psychose later beginnen (gemiddeld op dag 8) dan bij vrouwen met een bipolaire stoornis.

Vrouwen met een bipolaire stoornis (manische depressiviteit) hebben een hoog risico op het krijgen van een postpartum psychose. De meeste patiënten die een postpartum psychose doormaken hebben echter een blanco psychiatrische voorgeschiedenis. Bij deze groep is de postpartum psychose soms de eerste manifestatie van een onderliggende bipolaire stoornis. In de literatuur wordt beschreven dat dit bij 40-80% van die vrouwen het geval is. Vrouwen die eenmaal een postpartum psychose hebben gehad, lopen een groot risico op een nieuwe psychose na een volgende geboorte, net als vrouwen met bipolaire stoornis. Voor beide groepen is het risico op een nieuwe postpartum psychose tussen de 25 en 50%.

Het was tot nu toe onduidelijk wanneer men precies moest beginnen met medicatie om een psychose na de bevalling te voorkomen. In dit onderzoek werden zeventig hoog-risico vrouwen behandeld in een speciaal programma om te voorkomen dat ze een postpartum psychose  mee zouden maken. 29 vrouwen die al eerder een psychose hadden doorgemaakt na een bevalling bleven stabiel tijdens hun huidige zwangerschap, zonder medicatie. Vrouwen die meteen na de bevalling starten met lithium of antipsychotica kregen geen van allen een psychose na de bevalling. Vrouwen die geen preventieve medicatie gebruikten werden in 44% van de gevallen ziek. In tegenstelling tot de vorige groep waren 41 vrouwen met een bipolaire stoornis wel vaak instabiel tijdens de zwangerschap, met name de vrouwen die geen medicatie gebruikten. Na de bevalling kregen juist de bipolaire vrouwen die instabiel waren tijdens de zwangerschap vaker een postpartum psychose.