Veel paren worden pas zwanger na een in vitro fertilisatie (IVF) behandeling. Een kwart van de zwangerschappen na IVF zijn tweelingzwangerschappen. Daarbij is de kans op sterfte en ziekte, voor zowel moeder als kind, hoger dan bij éénlingzwangerschappen. Om tweelingzwangerschappen te voorkomen na IVF, kunnen paren en hun behandelaar kiezen om één in plaats van twee embryo’s terug te plaatsen. Op dit moment wordt er echter in een ruime meerderheid van de gevallen niet voor die optie gekozen.

Er blijken bij zowel paren als behandelaars meerdere barrières te zijn om te kiezen voor het terugplaatsen van één embryo. Op basis van deze barrières is een strategie ontwikkeld waarin paren ondersteuning krijgen bij hun beslissing voor één of twee embryo’s. Deze strategie bestaat uit een speciaal ontwikkelde informatiefolder en begeleiding door een IVF-verpleegkundige. Hierdoor wordt er vaker voor gekozen om één embryo terug te plaatsen. Daarnaast verhoogt deze methode het kennisniveau, heeft het geen bijwerkingen en reduceert het de kosten. Deze strategie kan daarom essentieel zijn om het aantal IVF-tweelingzwangerschappen, met de bijbehorende risico’s, omlaag te brengen.

De Engelse en Nederlandse samenvatting van het proefschrift, alsmede de ontwikkelde keuzehulp voor embryoselectie kunnen hiernaast worden gedownload.