Het gewicht van kinderen in hun eerste levensjaar wordt beïnvloed door de volgende factoren: roken, BMI, gewichtstoename tijdens de zwangerschap, maternale diabetes, borstvoeding, slaap en beweging. Maatregelen voor en tijdens de zwangerschap kunnen het kindsgewicht gunstig beïnvloeden. Arts en orthopedagoog Carianne l’Abée concludeert dit naar aanleiding van het GECKO onderzoek (Groningen Expert Center for Kids with Obesity), waarop zij promoveerde. Dit is een cohortonderzoek dat 3000 Drentse kinderen vanaf de geboorte tot de volwassen leeftijd volgt, om te zien wie van hen overgewicht ontwikkelt en wie niet.

Als vrouwen te zwaar zijn voor de zwangerschap of tijdens de zwangerschap meer dan veertien kilo in gewicht aankomen, baren zij vaker baby’s met een gemiddeld hoog geboortegewicht. Een hoog geboortegewicht kan leiden tot overgewicht op latere leeftijd. L’Abée stelt naar aanleiding hiervan dat voorlichting over gewicht en gewichtstoename deel zouden moeten uitmaken van preconceptiezorg- en prenatale programma’s. L’Abée ontdekte ook dat voldoende beweging en slaap voor baby’s in het eerste jaar overgewicht kan voorkomen. Roken tijdens de zwangerschap kan na de geboorte een groeispurt bij de baby veroozaken, wat ook voor obesitas predisponeert.Ouders zouden er volgens haar in toekomstige preventieprogramma’s op gewezen moeten worden dat borstvoeding een gezonde groei van het kind stimuleert.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat het BMI (kg/m²) geen goede maat is voor het meten van overgewicht bij kinderen. Het geeft geen goede indicatie van de proportie vet in het kinderlichaam. De BMI kan daarom leiden tot onder/overdiagnose van obesitas. L’Abée onderzocht naar alternatieven om bij jonge kinderen overgewicht te meten. Bio-electrical impedance vector analysis (BIVA) brengt de verhoudingen beter in beeld. Met deze methode worden nu referentiewaarden ontwikkeld voor jonge kinderen. L’Abée hoopt dat de bevindingen van haar onderzoek worden meegenomen bij de ontwikkeling van nieuwe groeicurves door consultatiebureaus. In het GECKO- onderzoek worgen de baby’s gemiddeld 3564 gram bij de geboorte, dat is zo’n honderd gram meer dan tien jaar geleden. Doordat groeicurves steeds op het gemiddelde geboortegewicht worden gebaseerd, wordt een hoger gewicht de norm. Kinderen met overgewicht zouden volgens L’Abée daardoor minder snel te herkennen zijn.