Om te bepalen of de baby tijdens de bevalling in normale conditie is, wordt soms wat bloed uit de hoofdhuid van het kind afgenomen. Dit heet microbloedonderzoek (MBO). In dit bloed wordt de zuurgraad (pH) bepaald. Een nadeel is dat de pH bepaling vaak mislukt omdat er relatief veel bloed nodig is. Een aantrekkelijk alternatief is de lactaat bepaling. Dit kan met handzame meters die met zeer weinig bloed snel resultaat geven.

Dit onderzoek laat zien dat lactaat een even betrouwbare voorspeller is als de pH voor de verzuring bij de geboorte. Er zijn meerdere lactaatmeters geschikt voor gebruik in het MBO. De in het laboratorium best presterende lactaatmeter voldeed ook goed bij gebruik op de verloskamer.

Uit de twee jaar follow-up na implementatie van deze lactaatmeter bleek dat het percentage mislukte MBO’s was afgenomen van 23 naar 2 procent. Dit ging samen met een toename van het aantal normale bevallingen en een gelijkblijvende uitkomst voor het kind.

Ayesha Heinis (1971) heeft dit onderzoek uitgevoerd bij de afdeling verloskunde en gynaecologie van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute of Health Sciences (RIHS). Zij is op woensdag 21 maart 2018 gepromoveerd. Ze combineerde haar onderzoek met haar werk als klinisch verloskundige en is als docent verbonden aan de Hogeschool Rotterdam.