Dit proefschrift is uitvloeisel van de spraakmakende Hypitat-studie van het Verloskundig Consortium. In september 2009 verscheen haar hoofdartikel over het versneld inleiden bij aterme zwangerschapshypertensie of milde preëclampsie in The Lancet. Daarin werd geconcludeerd dat versneld inleiden kans op complicaties bij de moeder verkleind. De conclusies van de Hypitat-studie leidden nationaal en internationaal tot aanpassing van de standaarden voor de behandeling van zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk na 37 weken zwangerschap. In Nederland heeft de landelijke samenwerking aan het onderzoek al geleid tot een stijging van het percentage inleidingen bij deze groep vrouwen van 58% naar 67%, en is het percentage vrouwen met een ernstige complicatie ten gevolge van een verhoogde bloeddruk afgenomen van 0.85% tot 0.19%. Op 12 januari 2011 promoveerde zij in Groningen, wat tevens de aanleiding was voor een symposium van de gehele Hypitat-onderzoeksgroep van het Verloskundig Consortium.

De onderzoeksopzet was ook spraakmakend te noemen. De Hypitat-studie was namelijk wereldwijd de eerste studie waarbij het lot bepaalde of vrouwen ingeleid zouden worden of dat er gekozen werd voor een afwachtend beleid. In totaal 756 zwangere vrouwen gaven hun schriftelijke toestemming voor deze ongebruikelijke werkwijze. Daarvan werden er 377 gerandomiseerd voor inleiden en 379 voor afwachten. De zwangerschapsduur was in de inleidgroep gemiddeld een week korter dan in de afwachtgroep. Het bleek dat de kans op complicaties bij de bevalling daalde van 44 naar 31 procent, als de bevalling werd opgewekt. Ook het aantal keizersnedes nam af, terwijl de gezondheid van het kind hetzelfde was. Inleiding van de baring was gemiddeld 831 euro per patiënt goedkoper. In het septembernummer (2010 – ook beschikbaar op de site van Kennispoort Verloskunde) van het Tijdschrift voor Verloskundigen heeft Corine Koopmans de studie nog een uitvoerig beschreven. In 2010 is de vervolgstudie, Hypitat-II, van start gegaan. Doel is om te onderzoeken wat de effecten zijn van inleiden versus afwachten tussen de 34 en 37 weken.