De behandeling van een miskraam is de afgelopen decennia niet veranderd en bestaat in Nederland uit een afwachtend beleid eventueel gevolgd door curettage.
Er is in dit proefschrift onderzocht of met een medicijn, misoprostol genaamd, een miskraam op effectieve en veilige manier kan worden geëvacueerd nadat het afwachtende beleid niet heeft geresulteerd in een evacuatie. Daarmee zou dan een curettage kunnen worden voorkomen.
Misoprostol is een synthetisch prostaglandine E1 in tabletvorm, en wordt vooral gebruikt als maagzuur remmer, echter dit medicijn geeft ook samentrekkingen van de baarmoederspier. Van deze werking wordt gebruik gemaakt in de verloskunde om de baarmoedermond week te laten worden en weeën op te wekken.
De door ons uitgevoerde studies laten zien dat misoprostol effectief is voor de evacuatie van een miskraam bij 53 % van de vrouwen waarbij na een afwachtend beleid geen evacuatie is opgetreden.
In vergelijking met een curettage is misoprostol eenvoudig toepasbaarheid, veilig en goedkoop. De kosten minimalisatie analyse laat zien dat zelfs indien de complete evacuatie slechts 30% is na misoprostol behandeling, deze behandeling toch nog goedkoper is dan een curettage.
Een behandeling met misoprostol leidt tot een tijdelijk verminderde kwaliteit van leven ten opzichte van curettage. Dit komt door het abortus proces (pijn en bloedverlies) en het alsnog nodig zijn van een curettage indien misoprostol niet leidt tot complete evacuatie. De tevredenheid over de behandeling na misoprostol is echter groter dan na curettage in geval van complete evacuatie.
Tevens komt uit ons onderzoek naar voren dat de kansen op een volgende zwangerschap zijn na misoprostol behandeling hetzelfde zijn als na curettage.
Informatie over de diverse behandelmogelijkheden, waarbij de voor en nadelen worden besproken zal een groep vrouwen selecteren voor wie misoprostol een geschikte behandelingsstrategie is. Dit maakt misoprostol een goed alternatief voor een curettage.

Tevens blijkt uit ons onderzoek dat misoprostol geschikt is voor zwangerschapsbeëindiging na 16 weken zwangerschapsduur in geval van foetale afwijkingen of foetale sterfte. Het geringe bijwerkingenprofiel, gemakkelijke toepasbaarheid en gebleken effectiviteit maken misoprostol tot 1 ste keus behandeling ten opzichte van het tot nu toe gebruikte prostaglandine E2, sulproston.