Vrouwen die tijdens de zwangerschap een sterkere band met hun ongeboren baby ervaren, hebben ook na de geboorte een betere relatie met hun kind. In de zwangerschap kan dus al worden voorspeld hoe de moeder na de geboorte met haar kind om zal gaan. Dit concludeert Janneke Maas van Tilburg University in haar promotieonderzoek, dat een uitvloeisel is van de prospectieve, longitudinale cohortstudie ‘In Verwachting’. Het onderzoek is uitgevoerd bij een groep van 409 zwangere vrouwen en 292 kinderen. De vrouwen vulden vragenlijsten in bij 26 weken zwangerschap en 6 maanden postpartum en participeerden in een huisbezoek 6 maanden postpartum.

Het onderzoek van Maas laat zien dat de vroege moeder-foetus relatie door verschillende ouder-, omgevings- en kindkenmerken wordt bepaald. Extraverte, nauwkeurige en aardige zwangere vrouwen geven aan een sterkere band te hebben met hun ongeboren kind. Zwangere vrouwen die meer stress ervaren en verwachten dat zij een minder opgewekt kind zullen baren, ervaren de band met de ongeboren baby minder positief. Zwangere vrouwen met een minder sterke band met hun ongeboren kind zouden baat kunnen hebben bij vroege preventieve interventies om de kwaliteit van de relatie te verbeteren. De opvoeding en ontwikkeling van baby’s kan hierdoor positief worden beïnvloed.