De hier beschreven studies waren erop gericht het absolute risico van zowel zwangerschapgerelateerde veneuze trombose als van foetale sterfte vast te stellen bij vrouwen met diverse trombofiele afwijkingen. Tot deze afwijkingen behoren erfelijke deficiënties van antitrombine, proteïne C en proteïne S, waarvan is aangetoond dat het sterke risicofactoren zijn voor veneuze trombose; factor V Leiden en de protrombine G20210A mutatie, beide bekend als milde risicofactoren voor veneuze trombose; en hoge TAFI plasma spiegels, die recent geïdentificeerd zijn als een milde risicofactor voor veneuze trombose.Volledige proefschrift is te downloaden op http://dare.uva.nl/record/285194