De nekplooimeting (nuchal translucency) vertelt veel meer dan alleen het risico op Downsyndroom. Een verdikte nekplooi is geassocieerd met een breed scala aan structurele en genetische afwijkingen. Een gedetailleerde echo in het eerste trimester levert een belangrijke bijdrage aan de screening op deze afwijkingen en de individuele risico-analyse. Dit blijkt uit het proefschrift van Evelien Timmerman over de nekplooimeting.
Een nekplooimeting is een meting tussen de elfde en veertiende week van de zwangerschap waarbij wordt gekeken naar een plooi in de huid van de nek, een tijdelijke ophoping van vocht. Een verdikte nekplooi (meer dan drie millimeter) kan duiden op chromosoomafwijkingen, waaronder het syndroom van Down. Dit moet met vervolgonderzoek worden bevestigd.Timmerman is van mening dat alle zwangere vrouwen moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheden van screening in het eerste trimester van de zwangerschap. Ook moeten zij kosteloos toegang krijgen tot het screeningsprogramma.

Bron: AMC

Het proefschrift is nog niet geheel beschikbaar (dd 10 juni 2013). Het meest complete overzicht kan worden gedownload op de UvA-proefschriftensite.