Ali Balci, cardioloog in opleiding, onderzocht hoe zwangerschapscomplicaties bij vrouwen met een aangeboren hartafwijking beter voorspeld kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt dat het risico op complicaties door aangeboren hartafwijkingen in het algemeen verhoogd is. De data zijn afkomstig van 1.302 vrouwen met een hartafwijking, die deelnamen aan de ZAHARA-studie.

Hartritmestoornissen (5%) en hartfalen (2%) zijn de meest voorkomende complicaties bij de moeders. Factoren die onafhankelijk geassocieerd waren met hartcomplicaties bij de moeders waren de aanwezigheid van cyanotische hartafwijkingen (zoals tetralogie van Fallot), het gebruik van cardiale medicatie vóór de zwangerschap, obstructie van de linker harthelft, de aanwezigheid van een mechanische kunstklep en insufficiëntie van de boezemklep. De meest voorkomende obstetrische complicatie was een hypertensieve aandoening van de zwangerschap (12%). De meest voorkomende complicaties bij het kind waren vroeggeboorte (12%), een te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (14%) en sterfte (4%). Balci stelt verder vast dat de weerstand in de bloedvaten van de baarmoeder en de navelstreng bij vrouwen met een aangeboren hartafwijking hoger is dan bij gezonde vrouwen. Dit vergroot het risico op complicaties.

Van de bestaande risicoschattingsmodellen blijkt het meest gebruikte CARPREG-model de risico’s te overschatten. Het aangepaste model van de Wereld Gezondheidsorganisatie is het meest adequate.