De prevalentie van astma en allergische aandoeningen is sterk toegenomen sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Astma en allergie hebben een sterke genetische component, maar omdat de stijging in prevalentie zo snel heeft plaatsgevonden, is het waarschijnlijk dat ook omgevings- en leefstijlfactoren een rol spelen in de ontwikkeling van astma en allergie. Het feit dat de prevalentie van astma hoger is in meer welvarende Westerse landen dan in plattelandsgebieden of ontwikkelingslanden heeft ertoe geleid dat verschillende omgevings- en leefstijlfactoren in beschouwing worden genomen om de stijging in prevalentie te verklaren. Een van deze leefstijlfactoren is voeding. De toegenomen welvaart in de Westerse wereld heeft tot grote veranderingen in het voedingspatroon geleid. De afgenomen inname van antioxidanten en een veranderd patroon van vetzuurinname zijn mogelijk gerelateerd aan het toegenomen risico op het ontwikkelen van astma of allergie.Het volledige proefschrift is te downloaden op http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2008-0924-200700/UUindex.html