In 2003 ontstond na de publicatie van positieve onderzoeksresultaten een hernieuwde internationale interesse voor progesteronbehandeling om vroeggeboorte te voorkomen. De studies die sindsdien bij verschillende risicogroepen zijn uitgevoerd, laten wisselende resultaten zien. Progesteron voorkomt mogelijk vroeggeboortes bij vrouwen met een tijdens de zwangerschap verkorte baarmoedermond, maar heeft geen effect bij meerlingzwangerschappen. Dit laatste toonde Arianne Lim aan in een grote Nederlandse studie. De gunstige resultaten die in de eerste twee trials gezien werden bij vrouwen met een eerdere vroeggeboorte, konden in latere studies niet worden bevestigd. De effectiviteit van progesteron om vroeggeboorte te voorkomen, staat daarom ter discussie en moet verder worden onderzocht.

Ten tijde van de promotie waren nog niet alle artikelen vrijelijk beschikbaar. Daarom zijn in deze bibliotheek alleen de introductie en samenvatting opgenomen. Het complete overzicht van artikelen is te vinden op de site van UvA-DARE