Persoonsgerichte geboortezorg vraagt om een netwerkbenadering vanuit het perspectief van de zwangere met een centrale rol voor de coördinerend zorgverlener. Deze bevinding komt uit het promotieonderzoek van Carola Groenen. Groenen verdedigt haar proefschrift op vrijdag 10 december 2021 om 12.30 uur in de aula van de Radbouduniversiteit in Nijmegen.

Groenen heeft de samenwerking onderzocht tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en consultatiebureauverpleegkundigen en -artsen. Dit onderzoek laat zien dat zwangeren een belangrijke rol hebben bij het verbeteren van het beleid in de geboortezorg. Wat ook duidelijk werd, is dat eerstelijns verloskundigen een belangrijke verbindende rol hebben in het netwerk, wat hen geschikt maakt als coördinerend zorgverlener ter ondersteuning van de zwangere.

Op basis van dit onderzoek heeft Groenen een aantal aanbevelingen voor het veld geformuleerd. De vier van Groenen:

  • Actieve betrokkenheid van zwangeren bij hun zorg is de essentie, niet alleen gedurende de zorg maar ook t.a.v. verbeteringen in het beleid
  • Iedere zwangere verdiend een persoonlijke casemanager. Daarom moet deze rol goed worden geïmplementeerd in de geboortezorg. De eerstelijnsverloskundigen lijken de meest geschikte kandidaten voor deze rol.
  • Persoonsgerichte zorg vraagt om een flexibel gebruik van richtlijnen.
  • Actie onderzoek is de meest geschikte methode voor onderzoek naar netwerkzorg, persoonsgerichte (digitale) zorg vanwege het stapsgewijze lerende aspect van dit soort innovaties. Randomised trials hebben hierin beperkte waarde. Vooral in de vroege fase  kunnen we veel van kwalitatieve studies zoals procesanalyses verwachten.

Het proefschrift is digitaal te lezen en te downloaden via: https://bit.ly/3DiIhuY.
Online is de verdediging te volgen via:  www.ru.nl/aula/livestream

Carola Groenen (1965) behaalde in 1992 haar verloskunde diploma, waarna in 2007 haar Master of Science aan de Universiteit van Amsterdam. Bovenstaand onderzoek voerde zij uit vanuit de afdeling Verloskunde van het Radboudumc, binnen het Radboud Insitute for Health Sciences. Momenteel is zij manager van de samenwerkende regionale verloskundigen Nijmegen. Daarbij is zij voorzitter van de landelijke beroepsorganisatie van verloskundigen (KNOV).