Op vrijdag 9 oktober 2020 om 10.00 uur verdedigt Franka Cadée haar proefschrift in Maastricht. Haar onderzoek heeft gekeken naar de mogelijkheden die ‘Twinning’ geeft voor het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten bij verloskundigen uit verschillende landen. De verdediging meekijken kan via:
De titel van haar proefschrift luidt:  ‘Twinning, a promising dynamic process to strengthen the agency of midwives’. Het onderzoek laat zien dat succesvolle twinning geen lineair proces is. Het is niet voorspelbaar, maar dynamisch en complex. Als je die dynamiek en complexiteit de ruimte geeft en tegelijkertijd werkt aan gedeelde waarden en gezamenlijke, inspirerende doelen, kan twinning leiden tot positieve resultaten en zelfs tot het verbeteren van de zelfbeschikking van verloskundigen wereldwijd. Die zelfbeschikking is belangrijk, omdat uit internationale publicaties blijkt dat verloskundigen een sleutelrol spelen om moeder -en kindzorg wereldwijd te verbeteren, maar zij door patriarchale systemen onvoldoende zelfbeschikking hebben om deze rol optimaal te kunnen vervullen.

Het proefschrift is hier te bekijken:

https://www.gildeprint.nl/flippingbook/Twinning%20a%20promising%20dynamic%20process/index.html