Op vrijdag 25 juni promoveert eerstelijns verloskundige en onderzoeker Judit Keulen (1970) bij de Universiteit van Amsterdam. De titel van haar proefschrift luidt: Late term pregnancy, clinical outcomes and women’s perspectives.

In dit proefschrift worden klinische uitkomsten en het perspectief van vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap met elkaar vergeleken nadat randomisatie het beleid had bepaald of er zou worden ingeleid bij 41 weken, of zou worden afgewacht tot 42 weken.

In de INDEX trial, een grote multicenter trial, werd er een klein, doch significant verschil gevonden in slechte perinatale uitkomsten ten gunste van het inleiden bij 41 weken beleid, vergeleken met een afwachtend beleid tot 42 weken. De incidentie van perinatale sterfte, een Apgar score < 4 na 5 minuten en NICU opname was laag in beide groepen.

Een meta-analyse op basis van individuele data van participanten van de trials (IPD-MA) waarin inleiden bij 41 weken vergeleken werd met afwachtend beleid tot 42 weken toonde vergelijkbare resultaten maar alleen voor nulliparae, niet voor multiparae. De grootte van het risico op perinatale sterfte is nog onduidelijk vanwege de voortijdige beëindiging van een van de trials.

De vrouwen die kozen voor deelname aan de trial hadden in het algemeen een goede bevalervaring, zowel na inleiding bij 41 weken, als na een afwachtend beleid tot 42 weken. Maternale angst is geassocieerd met een minder positieve bevalervaring waarbij de associatie sterker is na het doormaken van een sectio.

Vrouwen variëren in hun voorkeur voor het beleid bij een laat-terme zwangerschap (inleiden bij 41 weken of afwachten tot 42 weken), ook hun argumenten voor deze voorkeur verschillen. De voorkeur wordt met name beïnvloed door angst, kwaliteit-van-leven problematiek en al dan niet een wens voor een natuurlijke bevalling, naast verschillende andere redenen.

Wanneer een zwangerschap de 41 weken nadert, zullen vrouwen geïnformeerd moeten worden over de voor- en nadelen en de absolute risico’s van de verschillende beleidsopties, rekening houdend met de pariteit. Hiermee kunnen vrouwen een geïnformeerde keuze maken voor het beleid dat het beste past bij hun voorkeur, persoonlijke waarden en fysieke en psychische gesteldheid.

De promotiepechtigheid vindt plaats in de Agnietenkapel van de Universiteit Amsterdam. Vanwege de COVID-19 maatregelen kunnen maar een zeer beperkt aantal mensen hierbij aanwezig zijn. De promotieplechtigheid is dan ook online te volgen via de livestream. Zodra de link beschikbaar is, wordt die aan dit bericht toegevoegd.