Multidisciplinaire obstetrische teamtraining in een medisch simulatiecentrum leidt tot reductie in perinatale en maternale morbiditeit. Bij gebleken effectiviteit zal er een kosten-effectiviteit analyse worden verricht. TOSTI-studie wordt gesubsidieerd door ZonMW (170992303) Registratie Nederlands Trial Register: NTR1859 Verschillende opleidings en niet-opleidings ziekenhuizen in Nederland worden gerandomiseerd voor enerzijds de interventiegroep (multidisciplinaire teamtraining in medisch simulatiecentrum) en anderzijds de controlegroep (geen teamtraining). Gedurende een jaar na de teamtraining worden de obstetrische complicaties geanalyseerd. Primaire uitkomstmaten zijn: – perinatale asfyxie (AS 5 minuten <6 en/of arteriele navelstreng pH < 7.05) – hypoxic ischemic encephalopathy (HIE) – schouderdystocie (laesie brachiale plexus, claviculae fractuur) – eclampsie – vitale fluxus postpartum (bloedtransfusie >4 packed cells), hysterectomie, embolisatie – vruchtwaterembolie

Dataverzameling en -verwerking loopt tot en met 2011. In 2012 verschijnen verschillende publicaties. Afronding van het promotietraject is gepland voor begin 2013.