Een eileiderbesparende operatie bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft geen voordelen boven een operatie waarbij de eileider wel werd verwijderd. De eileiderbesparende operatie is echter duurder terwijl die de kans op een toekomstige zwangerschap niet vergroot.

Dit constateert Mol in haar onderzoek naar buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Tot de jaren twintig van de vorige eeuw werd de ongeboren vrucht en de eileider weggehaald, daarna raakte de eileiderbesparende operatie in zwang. Dit vanuit de gedachte dat dit gunstig was om de vruchtbaarheid van de vrouw te behouden. Een aanname die echter niet was getoetst in wetenschappelijk onderzoek. Mol verzamelde gegevens uit 32 centra in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de VS. Daaruit bleek dat het sparen van de eileider geen voordelen biedt bij vrouwen met een normale tweede eileider.

Op deze site kunt u de samenvatting downloaden van het proefschrift. Een meer complete versie van het proefschrift is beschikbaar op http://dare.uva.nl/record/456465.