Huisartsen en verloskundigen krijgen in toenemende mate vragen over erfelijke ziekten. Om die vragen deskundig te kunnen beantwoorden, hebben zij behoefte aan onderwijs in de genetica. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van huisarts Isa Houwink. Samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Erfocentrum ontwikkelde zij zowel nascholingen over ‘kanker en erfelijkheid’ als de ondersteunende website www.huisartsengenetica.nl.

‘Dokter, mijn moeder kreeg borstkanker op haar veertigste. Heb ik daarom een verhoogde kans op borstkanker?’ Steeds vaker stellen patiënten dergelijke vragen aan de huisarts. Huisartsen hebben kennis over genetica nodig om hun patiënten te kunnen helpen. Bovendien willen zij leren inschatten wanneer zij een patiënt naar een klinisch geneticus moeten verwijzen voor verder onderzoek.

Huisarts Isa Houwink ontwikkelde twee nascholingscursussen (online en live interactief) over ‘kanker en erfelijkheid’. Daarnaast ontwierp zij een ondersteunende website over genetica voor huisartsen in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Erfocentrum. Vervolgens evalueerde zij de cursussen en de website.

Aan de deelnemende huisartsen werd gevraagd of zij tevreden waren met het onderwijs en of hun kennis over genetica toenam. Dit werd getoetst met kennistoetsen voor, na en drie maanden na de online nascholing. Getoetst werd of zij beter konden praten over genetische problemen in de dagelijkse praktijk aan de hand van gesprekken met ‘simulatiepatiënten’.

Uit twee gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken (RCT) bleek dat beide nascholingen geëvalueerd op effectiviteit, ook op de langere termijn leidden tot een verbetering van de genetische kennis en professioneel gedrag van huisartsen. Huisartsen waren erg tevreden over de nascholingen en vonden dat de kennis en consultvaardigheden die ze hadden opgedaan toepasbaar waren in de dagelijkse praktijk.

Houwink: ‘De bevindingen onderstrepen het belang van genetisch onderwijs. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen welke verantwoordelijkheden zorgverleners in de eerstelijn zouden moeten krijgen ten aanzien van de genetica.’ Houwink pleit verder voor registratie van erfelijke diagnoses in het huisartseninformatiesysteem zodat huisartsen de mogelijkheid krijgen patiënten tijdig te kunnen verwijzen: ‘Zo zal het daadwerkelijk mogelijk worden als zorgverlener een brug te gaan slaan tussen de toegenomen kennis uit het genetisch lab en dit te brengen naar de maatschappij’.

(bron: VUmc)