De belangrijkste doelen van dit proefschrift waren: a) het onderzoeken van de effectiviteitvan de Nederlandse vitamine K profylaxe bij het voorkomen van vitamine K deficiëntiebloedingen (VKDB), met name bij zuigelingen met een onderliggende resorptiestoornis;b) het in kaart brengen van de invloed van verschillende soorten zuigelingenvoeding ophet risico op VKDB; c) een aanzet te geven tot het verbeteren van de opname van oraal toegediendvitamine K wanneer er geen gal in de darm is.