De Pinkeltjestudie

Ontwikkelingsrisico's van matig premature kinderen

Jorien Kerstjens, Symen Reijneveld, Andrea de Winter, Arend Bos

In Nederland worden 7-8% van alle kinderen te vroeg geboren. Hiervan is 75-85% geboren tussen de 32 en 37 weken zwangerschapsduur. Lang is gedacht dat deze kinderen geen blijvende gevolgen van hun prematuriteit zouden ondervinden, in tegenstelling tot ernstig prematuren (

Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 November 13

Type

Tijdschrift voor Verloskundigen