Een psychisch probleem! Wat nu?

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Verloskundigen komen met allerlei soortengezinnen in aanraking. Dus ook met gezinnenwaarbij psychische, psychiatrische en psychosocialeproblemen een rol spelen.De verloskundige kring ‘Stad Utrecht’ vroeg deregionale ondersteuningstructuur (ROS) ‘bureauRaedelijn’ een bijeenkomst te organiseren voorverloskundigen om deze problemen beter teleren herkennen en stil te staan bij de verwijsmogelijkhedenin de regio. Leerzaam en hopelijkeen inspiratiebron voor verlos kundigen enROSsen in andere regio’s!

Datum publicatie

24/04/2009

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.