Geboorte uitkomsten en plaats van bevalling in hoge inkomenslanden

In deze literatuurstudie is gekeken naar de relatie tussen geplande plaats van de bevalling (thuis, geboortecentrum of ziekenhuis) en geboorte uitkomsten van gezonde vrouwen in hoge inkomenslanden.

In totaal zijn 28 studies geïncludeerd variërend in grootte van 200 tot meer dan 800.000 vrouwen per studie. De studies zijn gedaan in Australië (5), Nederland (5), Groot-Brittannië (3), Scandinavië (2), Frankrijk (1), Slovenië (1), Nieuw Zeeland (4), USA (2) en Japan (1).

Voor het beoordelen van de kwaliteit van de studies werd de Birth Place Research Quality (ResQu) Index gebruikt. 18 studies waren van hoge kwaliteit. Meta-analyse liet zien dat vrouwen die een ziekenhuis bevalling planden een kleinere kans hadden op een spontane vaginale baring dat vrouwen in andere geboorte settingen.

Vrouwen die een thuisbevalling planden hadden vaker een spontane vaginale bevalling dan vrouwen die in het ziekenhuis wilden bevallen (9 studies, OR 2.93; 2.13-4.03, hoge kwaliteit studies (n=6): OR 3.25; 1.97-5.38). Ook vrouwen die in een geboortecentrum wilden bevallen hadden een grotere kans op een spontane vaginale baring in vergelijking met de vrouwen die in het ziekenhuis wilden bevallen (11 studies OR 1.92; 1.59-2.32; hoge kwaliteit studies (n=7) 2.05; 1.60-2.63).

Vrouwen hadden een kleinere kans op ernstige perineumschade (9 studies OR 0.57; 0.40-0.81, hoge kwaliteit studies (n=6) OR 0.49; 0.30-0.81) en een fluxus post partum (6 studies OR 0.73; 0.55-0.96, hoge kwaliteit studies (n=7) OR 0.68; 0.52-0.89) wanneer zij thuis wilden bevallen vergeleken met een geplande ziekenhuisbevalling. Er was geen significant verschil in IUVD of vroeg neonatale sterfte tussen de verschillende geplande geboorte settingen, alhoewel veel studies onvoldoende groot waren om een verschil in een dergelijke zeldzame uitkomst aan te tonen.

De onderzoekers concluderen dat de verlaagde kansen op maternale morbiditeit en obstetrische interventies laten zien dat het plannen van een bevalling thuis of in een geboortecentrum fysiologie ondersteunt.


DOI Code: 10.1016/j.midw.2018.03.024

Maternal and perinatal outcomes by planned place of birth among women with low-risk pregnancies in high-income countries: A systematic review and meta-analysis
Scarf VL, Rossiter C, Vedam S, et al

Midwifery. 2018 Jul;62:240-255

Lees het originele artikel hier

Type

Midwifery. 2018 Jul;62:240-255