Integratie van zorg tijdens de baring: de INCAS-studie

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

dr. S. Jans drs. H. Perdok prof. dr. B.W. Mol dr. A. de Jonge

Het percentage verwijzing van de eerste- naar de tweedelijns zorg tijdens de baring in Nederland is in de afgelopen jaren flink gestegen. De meeste verwijzingen tijdens de baring zijn verwijzingen met een matig verhoogd risico. De zorg voor deze vrouwen wordt voornamelijk door tweedelijns verloskundigen gegeven. De INCAS studie onderzocht de achtergrond van deze verwijzingen, bevorderende en belemmerende factoren voor een geïntegreerd zorgmodel tijdens de baring en aan welke voorwaarden een optimaal model zou moeten voldoen evenals de karakteristieken en voorwaarden voor een dergelijk model. Deze multi-method studie bestond uit dossieronderzoek, een delphi-studie, interviews, focusgroepen en een vragenlijst. De uitkomsten laten zien dat de meeste vrouwen verwezen tijdens de baring spontaan bevallen. Verloskundige hulpverleners zijn het met elkaar eens dat integratie van verloskundige zorg van belang is. Er is echter gebrek aan consensus hoe een dergelijk model vormgegeven zou moeten worden. Deelnemers zijn het er over eens dat continuïteit van essentieel belang is en dat de cliënt meer centraal moet staan tijdens de zorg waarbij de gezondheid en het welbevinden van de zwangere leidend is.

Datum publicatie

01 March 14

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.