Interprofessioneel opleiden: van elkaar leren, elkaar leren waarderen

In de rubriek ‘Onderwijs’ schrijven de drie opleidingen verloskunde – AVAG (Amsterdam­ Groningen), VAR (Rotterdam) en AVM (Maastricht) – om en om over verschillende aspecten van het opleiden van nieuwe verlos­kundigen. Aan de orde komen onder meer onderwijsvernieuwingen, leren in de praktijk, de combinatie werken/onderzoeken, de visie en ervaringen van studenten verloskunde en de voorbereiding op het werken in een dynamisch en veranderend werkveld. In dit artikel geeft AVAG uitleg over inter-professioneel opleiden: waarom doen wij het en hoe geven we dat vorm?

Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 March 14

Type

Tijdschrift voor Verloskundigen