Lange termijn gevolgen van prenatale blootstelling aan de Ramadan

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Op 11 augustus a.s. begint de Ramadan, deislamitische vastenmaand. Van dageraad totzonsondergang wordt dan gevast. Kinderen,zieken, en reizigers hoeven niet te vasten.Dit geldt ook voor vrouwen die borstvoedinggeven of menstrueren. Zwangere vrouwenmogen vasten, maar hoeven dat niet te doenals ze zich zorgen maken over hun eigengezondheid of die van hun ongeboren kind.Tot nu toe waren er geen aanwijzingen datzwangere vrouwen zich zorgen zouden moetenmaken om de gezondheid van hun kind.Grootschalig onderzoek in Indonesië laat echterzien dat mensen die voor hun geboorte warenblootgesteld aan de Ramadan op latere leeftijdminder gezond zijn. Het suggereert dataanpassingen van de foetus aan een beperktehoeveelheid voedingsstoffen blijvende negatievegevolgen heeft gehad die leiden totziekte in het latere leven. Een bevestiging vande ‘fetal origins of adult disease’ hypothese.

Datum publicatie

01 July 10

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.