Nederlandse verloskundigen in een andere wereld

Zijn ze voldoende toegerust op hun taak?

Hilde Perdok werkte als verloskundige in de eerste- entweedelijn voordat zij in 2006 voor Artsen zonderGrenzen naar Ivoorkust vertrok. Bij terugkomst in Nederlandschreef zij ter afronding van haar masteropleiding eenscriptie waarin zij de vraag onderzoekt of Nederlandseverloskundigen toegerust zijn om in ontwikkelingslandente werken. Haar scriptie is te downloaden viawww.kennispoort.nl. In dit artikel bespreekt ze defactoren die het functioneren van een westers opgeleideverloskundige in een ontwikkelingsland beïnvloeden.Tevens doet zij een aantal aanbevelingen voor verlos -kundigen die plannen hebben om te gaan werken in eenontwikkelingsland.

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

24/04/2009

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen