Omgaan met risicofactoren voor hypertensieve aandoeningen

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie, eclampsie en het HELLP-syndroom zijn verraderlijke aandoeningen. Zij presenteren zich niet eenduidig en kunnen zich ook snel ontwikkelen. Juist de ernstige vormen gaan niet altijd gepaard met een hoge bloeddruk. Ook is er niet altijd sprake van proteïnurie of lichamelijke klachten. De laatste jaren is meer bekend geworden over risicofactoren voor hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. Door rekening te houden met risicofactoren en deze te integreren in de anamnese en diagnostiek, heeft de verloskundige meer houvast bij de risicoselectie.

Datum publicatie

01 April 11

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.