Ruptuur in een uterus zonder litteken in het derde trimester

drs. L. Koster drs. S. Mahesh

In dit artikel bespreken we een uterusruptuur in het derde trimester. De voorgeschiedenis vermeldt een curettage van een placentarest. In de huidige graviditeit was sprake van een stuitligging, waarvoor bij een amenorroeduur van 35 weken een uitwendige versie werd verricht, echter zonder succes. Een week na de versie presenteerde patiënte zich met acute buikpijn op de verloskamers. In verband met foetale nood werd een spoedsectio verricht, waarbij een abruptio placentae en een uterusruptuur in fundo werden geconstateerd. Een spontane uterusruptuur zonder sectio in de anamnese komt zelden voor. Als zeldzame risicofactoren vermeldt de literatuur abruptio placentae, status na perforatie bij curettage/hysteroscopie en status na versie.

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 October 14

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie