Serum-AMH-waarden bij vrouwen met een doorgemaakte preeclampsie suggereren rol voor vasculaire factoren in ovariële veroudering

drs. F. Yarde

Ovariële veroudering omvat de geleidelijke afname van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de primordiale follikelpool, met als resultaat het uitblijven van de menstruaties op een gemiddelde leeftijd van 51 jaar: de menopauze. Er bestaat echter een grote spreiding in interindividuele menopauzeleeftijd van 40 tot 60 jaar. Deze individuele variatie kunnen we vooralsnog niet verklaren door genetische factoren en leefstijlfactoren zoals roken.

Concluderend, vrouwen met een doorgemaakte PE hebben tien jaar later naast een toename in cardiovasculaire risicofactoren ook een verminderde ovariele reserve. Dit laatste suggereert een rol voor vasculaire factoren in het ovariële verouderingsproces en kan ons helpen om het mechanisme van individuele ovariële veroudering verder te ontrafelen.

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 March 14

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie