Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
Wat is beter voor haar bekkenbodem bij langdurige uitdrijving: ingrijpen of afwachten?
PROMOTIE
Betere ondersteuning nodig bij gezondheidsvaardig samen beslissen
INTERVIEW
Verslavingscoach kan zwangere helpen om te stoppen met roken
PROMOTIE
EMDR-therapie in de zwangerschap blijkt veilig
ONDERZOEK IN 'T KORT
UCR-bepaling bij groeivertraging spoort placentaproblemen op
ONDERZOEK IN 'T KORT
Toepassen manoeuvres bij schouderdystocie leidt tot minder slechte neonatale uitkomsten
INTERVIEW
Dr. Liesbeth Kool: ‘Startende verloskundigen hebben meer ondersteuning nodig’
ONDERZOEK IN 'T KORT
Goede resultaten integrale geboortezorg in regio Breda
ONDERZOEK IN 'T KORT
Wat we kunnen leren van YouTube video’s over doodgeboorte
INTERVIEW
Hoogleraar Marianne Nieuwenhuijze: ‘Vang je collega’s op na een ingrijpende gebeurtenis’
ONDERZOEK IN 'T KORT
Zwaardere tweedegraadsruptuur verdient meer aandacht