Meest recente publicaties

Implementatie interventies voor kwetsbare zwangeren erg complex

Een Groningse onderzoeksgroep stelde in Noord-Nederland vast dat implementatie van interventies voor kwetsbare zwangere vrouwen erg complex is. Ook de houding van zorgverleners is van… Samenvatting | 26 januari 2023

Lessen uit maternale sterfte door bloedverlies

Obstetrische bloedingen komen vaker voor in Nederland. Heel soms leidt een ernstige obstetrische bloeding tot de dood van de moeder (maternale sterfte). In dit onderzoek… Samenvatting | 18 januari 2023

Mindfulness vermindert baringsangst

Op vrijdag 27 januari 2023 verdedigt verloskundige Irena Veringa bij de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift met de titel On fear of childbirth and mindfulness… Promotie | 18 januari 2023