Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
Continuïteit van zorg door verloskundigen: voordelen bevestigd
NIEUWS
Nieuw lectoraat ‘Sociale zorg in de verloskunde’
INTERVIEW
Hoogleraar Ank de Jonge: ‘Dubbele winst bij betere onderlinge relaties’
PROMOTIE
Ondersteuning bij stoppen met roken kan beter
ONDERZOEK IN 'T KORT
Wat is beter voor haar bekkenbodem bij langdurige uitdrijving: ingrijpen of afwachten?
PROMOTIE
Betere ondersteuning nodig bij gezondheidsvaardig samen beslissen
INTERVIEW
Verslavingscoach kan zwangere helpen om te stoppen met roken
PROMOTIE
EMDR-therapie in de zwangerschap blijkt veilig
ONDERZOEK IN 'T KORT
UCR-bepaling bij groeivertraging spoort placentaproblemen op
ONDERZOEK IN 'T KORT
Toepassen manoeuvres bij schouderdystocie leidt tot minder slechte neonatale uitkomsten
INTERVIEW
Dr. Liesbeth Kool: ‘Startende verloskundigen hebben meer ondersteuning nodig’