Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
INTERVIEW
Hoe voer je het gesprek over een onbedoelde zwangerschap?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Zelfdoding belangrijkste oorzaak van moedersterfte
ONDERZOEK IN 'T KORT
Continuïteit van zorg door verloskundigen: voordelen bevestigd
NIEUWS
Nieuw lectoraat ‘Sociale zorg in de verloskunde’
INTERVIEW
Hoogleraar Ank de Jonge: ‘Dubbele winst bij betere onderlinge relaties’
PROMOTIE
Ondersteuning bij stoppen met roken kan beter
ONDERZOEK IN 'T KORT
Wat is beter voor haar bekkenbodem bij langdurige uitdrijving: ingrijpen of afwachten?
PROMOTIE
Betere ondersteuning nodig bij gezondheidsvaardig samen beslissen
INTERVIEW
Verslavingscoach kan zwangere helpen om te stoppen met roken
PROMOTIE
EMDR-therapie in de zwangerschap blijkt veilig
ONDERZOEK IN 'T KORT
UCR-bepaling bij groeivertraging spoort placentaproblemen op