Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
INTERVIEW
CenteringZwangerschap leidt tot betere gezondheidsuitkomsten
ONDERZOEK IN 'T KORT
Hoe ervaren LHBTIQA+ personen de geboortezorg?
NIEUWS
Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden verschenen
PROMOTIE
Slaap en gezondheid van moeder en kind beïnvloeden elkaar
ONDERZOEK IN 'T KORT
Kwetsbare vrouwen varen wel bij continuïteit van zorg
ONDERZOEK IN 'T KORT
Inleiden of afwachten bij laat-prematuur gebroken vliezen
ONDERZOEK IN 'T KORT
Een zwangerschap pas laat ontdekken: hoe kan dat?
PROMOTIE
Inleiden of afwachten bij late zwangerschap?
NIEUWS
Master Verloskunde van start
ONDERZOEK IN 'T KORT
Hoe kijken zorgprofessionals aan tegen obstetrisch geweld?
PROMOTIE
Zorg bij rode bloedcel immunisatie kan beter